Kontrabas je nástroj značných rozměrů. Zároveň je ale velmi křehký a citlivý na klimatické změny. Například luby kontrabasu jsou jen o milimetr silnější než luby houslí. Tah napnutých strun kontrabasu je při tom víc jak 120 Kg.

Ke stavbě nebo opravě kontrabasu je potřeba nářadí přiměřených rozměrů. Stavba kontrabasu je navíc fyzicky náročná práce. A také hra na kontrabas je fyzicky náročná. Přesné seřízení nástroje je podmínkou pohodlné hry.

Nemusí být tedy překvapivé, že výrobou a opravami kontrabasů se zabývají specialisté.