Mechaniky

Specialitou dílny jsou kontrabasové mechaniky vlastní výroby. Jde o mechaniky francouzského typu. To znamená, že domky, ve kterých je uložena hřídelka (na jejímž konci je motýlek neboli rondelek, kterým hráč nástroj ladí), nejsou pevně spojené s kolíčkem ani ozubeným kolečkem plechem, jak to bývá u jiných typů mechanik. Obě hlavní části šnekového převodu jsou upevněné na hlavici zvlášť.

Válcový (nikoliv kónický) kolíček je zasunut v otvorech kolíčníku a jeho vysunutí zabraňuje na jedné straně ozubené kolečko a na druhé straně šroubek s podložkou.

Hřídelka je uložena ve dvou domcích, které se šroubují přímo na hlavici nástroje. Aby byla zajištěna dostatečná stabilita hřídele a nebyl spodní domeček přetěžován tahem strun, je hřídel opatřená osazením po obou stranách každého z domečků. Síla, která je na hřídel vyvíjena, je tak rozložena na oba domečky.

Tato mechanika umožňuje hráči při výměně struny použít rychlonavíjení struny. Vyšroubuje li se šroub na straně dál od ozubeného kolečka, je možné kolíček i s kolečkem vysunout a uvolnit ze šnekového převodu. Strunu je pak možné z větší části navinout prostým otáčením kolečka rychleji a po zasunutí kolíčku a zajištění kolečka podložkou a šroubem, lze provést finální dotažení struny běžným způsobem.