S opravami smyčcových hudebních nástrojů jsem se poprvé setkal jako čtrnáctiletý u amatérského opraváře Stanislava Prokopa v Rožnově pod Radhoštěm. Bylo to kolem roku 1993. Tam jsem viděl poprvé otevřený smyčcový nástroj. Dojem byl velký.

Informace o houslařství a praxi jsem měl možnost získat v Ostravě v dobách studia na konzervatoři (1996–2002) a výkonu civilní vojenské služby (2002–2004) a to převážně od houslařů Tomáše pospíšila a Vítězslava Morisáka, ale i dalších ostravských houslařů.

Od září 2004 do března 2006 jsem pracoval v Ateliéru houslařů Tomáše Pospíšila v Domu kultury města Ostravy a poté (při práci učitele v ZUŠ) ve vlastní dílně v Ostravě – Porubě.

Od roku 2015 se věnuju výhradně výrobě a opravám smyčcových hudebních nástrojů. Mými zákazníky jsou převážně kontrabasisté, ale i hráči na ostatní smyčcové nástroje.

Restaurování hlavice

První úspěšnou a rozsáhlou opravu kontrabasu jsem provedl v roce 2001. Na tento nástroj jsem v roce 2002 absolvoval Janáčkovu Konzervatoř v Ostravě. První nové nástroje jsem začal stavět v roce 2004, ale většinu z více jak třiceti nástrojů jsem postavil až po roce 2013.

V oboru houslařství jsem se nevzdělával institucionálně. Učil jsem se praxí. Dodnes se rád dozvídám další informace z tohoto oboru a rád čtu odborné texty. Velice si vážím textů newyorských houslařů a specialistů na kontrabasy Charlese Traegera, Davida Brownella a Billa Merchanta v jejich knize The Setup and Repair of the Double Bass (vydal Henry Strobel, 2004). U této knihy stojí za zmínku zajímavost, že hlavní autor této knihy Charles Traeger se učil v New Yorku u houslaře českého původu Josefa Cilečka.

Vážím si také mnohých článků v žurnálech, které vydávala v letech 1964 – 2004 společnost Catgut Acoustical Society v USA. Za zajímavé považuji například:

Oprava lubu shora

Deena Zalkind Spear, článek s názvem Achieving an air/body coupling in violins, violas and cellos:  A practical guide for the violin maker (CAS Journal z května 1987, strana 4). V článku je přehledně popsán vliv chvění volného konce hmatníku na zvuk nástroje a možnosti jeho seřízení.

Bruce Stough, The Lover Violin Tailpiece Rezonances (CAS Journal z května 1996, strana 17). Velice zajímavě popisuje své poznatky ohledně chvění struníku, včetně vlivu na zvuk. Praktické informace.

Raphael Bernstein, Tuning the top of a New Family small bass (CAS Journal z května 1981, strana 12). Článek obsahuje detailní popis ladění přední desky malého basu z rodiny nových smyčcových nástrojů, což je nástroj jen o málo menší než kontrabas, pomocí generátoru.

Čištěnílaku od nánosu kalafuny

Alan Carruth, An inexpensive air resonance mode tester (CAS Journal z května1994, strana 24). Je to návod, jak si zhotovit levné, ale plně funkční zařízení na zjištění rezonančních modů vzduchu v uzavřeném prostoru korpusu.

George Bissinger, Semiempirical relationships for A0 and A1 cavity mode frequencies for bowed string instruments of the violin, viola and cello family (CAS Journal z května 1992, strana 8). Návod, jak před stavbou hudebního nástroje odhadnout frekvence nejdůležitějších rezonancí vzduchu uzavřeného v nástroji.

Všechna vydání CAS Journalu jsou dostupné online ZDE.

Vážím si všech mistrů houslařů, kteří si své znalosti nenechávají pro sebe a dávají je k dispozici druhým, pro jejich další rozvoj. Třeba v podobě blogových příspěvků na webu jako

 Andreas Hudelmayer, Hold on tight. Článek popisuje vysoce profesionální metodu pro stahování prasklin opravovaných rezonančních desek pomocí dočasně přiklížených špalíčků. Od chvíle, kdy jsem si tuto metodu osvojil, jiný způsob pro klížení prasklin ani nepoužívám. Článek vyšel v časopisu The Strad v listopadu 2001, dnes je zdarma na webu autora.

Christian Schabbon, Plaster and Arching correction. Článek popisuje postup výroby sádrové formy a její užití k restaurování propadnuté klenby desky nástroje a je dostupný ZDE.

Děkuji.